1realizace.jpgRealizace

 

- Realizace projektu spojená se zajištěním veškerých doprovodných prací

- Zajištění kvalitního rostlinného materiálu s požadovanou zárukou 

- Zajištění stavebních úprav v zahradách (dlažby, ploty, drobné stavby) 

- Očištění ploch od plevelných rostlin 

- Zkvalitnění a úprava půdních podmínek 

- Dodání ornice a kompostů, hnojiv a jiných zahradních materiálů 

- Pokládky trávních koberců

- Založení trávníku výsevem

- Neviditelné ohraničení záhonu

- Návrh optimálního řešení vzhledem k tématice zahrady

- Zajištění komplexního realizačního procesu včetně dodávek dřevěných teras a jezírkových technologií

 

Vše se tvoří dle předem dohodnutého projektu a to jak toho, který přímo navrhl náš zahradní architekt, tak i projektů, jejich podklady nejsou z naší projekční tvorby.

Všechny práce probíhají pod odborným dohledem zkušeného vedoucího zahradních úprav, který dohlíží na správné a kvalitní provedení prací, včetně správného vyměření a rozmístění prvků podle projektové dokumentace. Zákazník má možnost být při realizaci zahradního prostoru kdykoliv přítomen, případně s vedoucím realizace konzultovat drobné úpravy přímo na místě. Na realizaci se podílí většinou i autorský dozor samotného projektanta, který může řešit přímo na místě případné problémy, které se mohou v průběhu realizace neočekávatelně vyskytnout. Tento dozor však zaručuje, že v konečném výsledku by změna v zahradě oproti projektu neměla být viditelná.

V rámci realizací provádíme i náročnější operace jakými jsou úprava svahů, terénní modelace, tvoření jezírek, závlahové systémy, různé druhy opěrných zídek, cesty apod.

Realizace je závislá na požadavcích klienta a na vhodných agrotechnických termínech s ohledem na průběh počasí.

Jak realizace probíhá?

Stává se, že některé drobnosti se dořeší v průběhu realizace zahrady. Důležité v této fázi je, zda stavební práce (stavba domu, garáže, přestavby) jsou skončeny a nebudou v budoucnu již narušovat klid zahrady. Pokud ano, pak následuje hrubé srovnání terénu a případné vybudování opěrných zídek popř. specielních terénních úprav (kamenné zídky, skalky, okrasné kameny) a tvorba některých sadovnických prvků zahrady jako jsou zahradní jezírka nebo jiné vodní plochy. Dále pokračujeme umístěním menších zahradních staveb (pergoly, altánky, přístřešky, treláže, zahradní voliéry apod.), které předem vyrobí truhláři. Poté již následuje vlastní výsadba rostlin a výsev trávníku (nebo položení travního koberce). Jestli je to předem plánováno, buduje se automatická závlaha, která zajistí velmi dobrý růst rostlin a tím i ideální vývoj celé zahrady.