1projekty.jpgProjekty

 

Projekt úkol je věcí zahradního inženýra nebo architekta. Je potřeba si v první řadě uvědomit, jakou zahradu bychom vlastně chtěli. Jestli rádi pracujeme na zahradě nebo bychom chtěli jen zahradu nenáročnou na údržbu tak, aby vypadala stále pěkně. Musíme si uvědomit, že zahrada je vždy závislá na určité péči nás nebo zahradníků, kteří se o ní starají. Pokud zbudujeme zahradu, která je plná květin, cibulovin a je zde spousta vzácných a exotických druhů, bude naše zahrada velmi rozmanitá a zajímavá, ovšem velmi náročná na ošetřování. Pokud budeme chtít zahradu nenáročnou, bude zde projektant používat více běžných druhů dřevin a jehličnanů, které nepotřebují specielní nároky při ošetřování, ale tím se zahrada zároveň stává o něco chudší, protože zde bude chybět pestrost barev a vůně květin, které se zde dají použít jen minimálně pro svou velkou náročnost. Dále si potřebujeme rozmyslet k jakému účelu má vlastně zahrada sloužit. Jestli je využívána jen pro rekreaci a uklidnění nás samotných nebo pro přijímání návštěv a posezení s přáteli. Jestli je třeba zbudovat koutek pro malé děti, popř. jestli naše odrostlejší děti nepotřebují větší plochu pro své hry a zábavy. O tom všem je třeba informovat projektanta, který se tím nadále řídí a snaží se vytvořit zahradu vašich snů a představ.Je důležité se posadit se svými nejbližšími, kteří s Vámi sdílejí zahradu, a zeptat se jich na to, jaké by oni měli požadavky na zahradní prostor. Je dobré si tyto myšlenky a požadavky utřídit ještě před první návštěvou zahradního projektanta.

 

Požadavky projektanta na klienta:

 

- Účel zahrady (posezení, odpočinek, zahradní oslavy, přijímání návštěv, hrátky dětí)

- Typ zahrady (pravidelná, nepravidelná)

- Upřednostňované zahradní prvky (voda, kámen, typy rostlin)

- Zakázané rostliny (jedovatost, alergie,...)

- A další

 

Projekt se skládá z:

 

Kompoziční studie- jsou to dva rozdílné řešení zahradního prostoru. Zahradní kompoziční studie řeší funkční rozvržení ploch vaši zahrady. Navrhuje umístění zpevněných ploch, teras, drobných zahradních staveb (pergoly, zahradní altány, zídky, vodních prvků, kamenů,atd.).  Zahradní studie přesně vymezuje plochu trávníku a plochu výsadbových záhonů, řeší terénní úpravy zahrady.

 

Vizualizace/pohledy- s pravidla o dva pohledy. Jsou vytvořeny zákresem do fotky, ručním nákresem. Na každou kompoziční studii se zpracovává jeden důležitý pohled. Dle požadavků klienta lze vytvořit i 3D model.

 

Finální studie-. Je to výstup z kompozičních studií, kdy si klient vybral jednu z variant, nebo se tyto varianty sloučily. Výsledkem je funkční řešení. Na základě zahradní studie  vám již můžeme vytvořit hrubý rozpočet realizace zahrady.

 

Terénní úpravy- Není obsaženo v každém projektu, vytváří se u pozemků, kde chceme modelovat terén, obsahuje výkres s vrstevnicemi a výškovými stupni. Je potřeba u projektů, které sami nerealizujeme.

 

Osazovací plán- složí k přesnému umístění dané rostliny na dané místo. Ukazuje umístění jak velkých solitér, tak skupin rostlin jednoho druhu. Součástí osazovacího plánu je přesný seznam obsahující jak české tak latinské názvy rostlin. Tento plán je nezbytný při kalkulaci přesného počtu rostlin.

 

Fotogalerie rostlin- navazuje na tabulku použitých rostlin v návrhu. Popisky rostlin obsahují zkratku nebo číslo, která je rostlině přiřazena v osazovacím plánu a taky latinský název rostliny. Pod tímto latinským názvem pak může klient při bližším zájmu vyhledat rostlinu na internetu.

 

Technické detaily- je přítomen, jestliže jsou v návrhu použity složitější detaily a je třeba je zakreslovat.  V případě, že projekt realizuje naše firma, není nutná u jednodušších detailů jako jsou malé zídky apod.

 

Vytyčovací plán-obsahuje rozměry (kóty) důležitých záchytných prvků v zahradě. Hlavně rozměry záhonů, umístění jednotlivých rostlin. Tento plán je důležitý při samotné realizaci.

 

Textová část- obsahuje základní informace o úpravě, popis návrhu, stručný popis údržby po založení a výkaz výměr.