1kaceni.jpgRizikové kácení stromů

 

Rizikové kácení se týká stromů, které nelze jednorázově pokácet na zem. Každý takový strom je pak jedinečný svým typem rozvětvení a je nebezpečný tím, jakou škodu může způsobit svým pádem.

Snažíme se nalézt co nejvhodnější způsob pokácení. V každém individuálním případu se snažíme posuzovat množství faktorů, které je potřeba správně vyhodnotit, a to je především statický poměr každého stromu a také rizika, které představuje nejen okolí stromu, ale také použití prostředku nutných ke spouštění jednotlivých částí.

Rizikové kácení se provádí většinou u stromů, které se nacházejí v blízkosti obydlí a hrozí poničení majetku, nebo elektrického vedení. Pro strom také nemusí být vždy vhodné místo, kam ho je možné pokácet celý. Také se provádí u stromů, napadených parazitem, suchých stromů, vlnitých a dutých aj.

 

Postup bývá takový, že se strom kácí po částech. Stromolezec musí nainstalovat lano, aby se mohl bezpečně pohybovat ve výškách koruny s motorovou pilou a dalšími pomůckami nutnými k pokácení stromu. Stomolezec poté postupně postupuje od vrchu koruny směrem dolů a postupně kácí jednotlivé části. Pokud je pod stromem dostatek prostoru, mohou být odřezávané části odhazovány přímo na zem. Pokud však místo pod stromem není, bývá nejčastěji používaná technika spouštění částí stromu na lanech. S odřezáváním se postupuje až do té části stromu, kterou lze bezpečně pokácet přímo na zem.